Informacije o puštanju u slobodan promet i upis plovila u hrvatske upisnike i očevidnike

ZAGREB, 11.06.2013.
Nakon što Republika Hrvatska 1. srpnja 2013. postane članice Europske unije (EU), postat će dijelom carinske unije EU. Tim danom EU rezidenti vlasnici plovila registriranih u EU koja se nalaze u privremenom uvozu u Hrvatskoj, a izgubila su carinski status roba Zajednice, ili plovila registriranih u trećim zemljama, a privremeno su ih uveli EU rezidenti, dužni su, sukladno carinskom zakonodavstvu EU, podnijeti carinsku deklaraciju za puštanje u slobodan promet tih plovila uz plaćanje carine i PDV-a.

Hrvatskim propisima nigdje nije propisano u kojem se roku plovilo mora upisati nakon što se obave carinske formalnosti što znači da vlasnik može odlučiti da li želi upisati plovilo pod hrvatsku zastavu ili ostati pod trenutnom zastavom.

Ukoliko odluči zadržati trenutnu zastavu mora znati da plovilo nije privedeno svrsi u Republici Hrvatskoj budući se sa stanovišta poreznih vlasti, dokazom privođenja svrsi smatra se okončanje postupka registracije odnosno upisa. Isto tako s plovilom koje je prošlo carinski postupak i tako postalo hrvatska roba ne smije se ploviti dok se ne ishode odgovarajući hrvatski dokumenti ali će za nadležna tijela RH od 1. srpnja to isto plovilo moći nesmetano ploviti s postojećim dokumentima.

Plovilom koje je obavilo carinske formalnosti može se ploviti isključivo ukoliko je od strane lučke kapetanije ili ispostave lučke kapetanije izdan upisni list za jahte, odnosno dozvola za plovidbu kada se radi o brodicama. Iznimno sukladno izmjenama Pomorskog zakonika lučke kapetanije će početi izdavati privremeni upisni list i privremenu dozvolu za plovidbu za ona plovila koja su podnijela zahtjev za upis te će temeljem ovih dokumenata vlasnici moći ploviti do izdavanja trajnih.

Preporučamo svim vlasnicima koji plate carinu i PDV u RH ali ipak odluče ostati pod trenutnom zastavom da provjere kod poreznih vlasti te države kakav je status plovila koja nisu privedena svrsi u državi u kojoj su platili carinu i PDV.

Za plovila koja se u slobodan promet puštaju od 1. lipnja 2013. obračunavat će se puna stopa PDV-a u iznosu od 25 posto. Do ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju obračunavat će se carina po stopi od 8 posto, odnosno 12 posto na carinsku vrijednost, odnosno po stopi „slobodno“ (0 posto), ukoliko postoji dokaz o podrijetlu plovila iz jedne od zemalja članica EU, a nakon pristupanja, carinske stope se opet obračunavaju u vrijednosti 1,7 posto i 2,7 posto.

Novom Naredbom snižene su naknade za upis plovnih objekata u upisnike i očevidnike brodica I one ostaju nepromijenjene:
Naredba o visini naknade za upis broda, jahte i brodice u Upisnik brodova, odnosno jahti i očevidnik brodica

Prema podacima iz Carinske uprave, do kraja svibnja do kada je za plovila pod stranim zastavama u privremenom uvozu bilo omogućeno plaćanje povlaštene stope carine od 1,7 i 2,7 posto  i PDV-a od 5 posto, carinski postupak obavljen je za 4130 stranih plovila. Od naplate PDV i carine u Državni proračun do kraja svibnja uplaćeno je 303 milijuna kuna.

Vlasnicima plovila je omogućeno da cjelokupnu proceduru preupisa za njih obave ovlašteni zastupnici (špediteri, čarter tvrtke, marine, konzultanti ili odvjetnički uredi).