Studija o odabiru najpovoljnijih modela financiranja i poticajnih mjera za ulaganja u infrastrukturu širokopojasnog pristupa

ZAGREB, 26.11.2012.
Na temelju Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2012. do 2015. godine, u procesu provedbe Mjere 5. Provedbenog programa ove Strategije za razdoblje 2012. do 2013. godine, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture provelo je postupak javne nabave za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za izradu stručne studije o odabiru modela financiranja i poticajnih mjera za ulaganja u infrastrukturu širokopojasnog pristupa.

Po okončanju otvorenog postupka javne nabave Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture sklopilo je ugovor s društvom Lator d.o.o. koje je u ugovorenom roku izradilo navedenu Studiju.

Širokopojasni pristup internetu nužan je uvjet za učinkovitu uporabu ICT tehnologija. Uravnotežen razvoj širokopojasne infrastrukture na području cijele države omogućuje široku uporabu ICT tehnologija među stanovništvom i bržu tranziciju prema informacijskom društvu i gospodarstvu temeljenom na znanju.

U Hrvatskoj je i dalje raširenost uporabe širokopojasnih usluga, kao i broj širokopojasnih priključaka ispod prosječnih razina u državama Europske unije (EU). Isto tako, dinamika razvoja širokopojasnih pristupnih mreža nove generacije (NGA), uključujući i svjetlovodnih pristupnih mreža (FTTH), nije zadovoljavajuća.

Pristupanjem Europskoj uniji Hrvatskoj će na raspolaganju biti značajna sredstva iz strukturnih fondova i kohezijskog fonda EU-a, koja se mogu iskoristiti i za poticanje izgradnje širokopojasne infrastrukture, naročito u onim područjima u kojima operatori nisu spremni samostalno ulagati u infrastrukturu pod uobičajenim tržišnim uvjetima.

Nakon pristupanja EU-u Hrvatska će također morati slijediti i ciljeve zadane strateškim okvirom Digitalne agende za Europu, a koji se, između ostalog, odnose i na osiguranje dostupnosti NGA širokopojasne infrastrukture na cijelom državnom području do kraja 2020.
 
U ovoj Studiji provedena je analiza trenutačnog stanja širokopojasne infrastrukture na cijelom području Hrvatske.

Vodeći se dosadašnjom praksom na razini EU-a i važećim propisima dani su okvirni prijedlozi programa poticajnih mjera za izgradnju širokopojasne infrastrukture u svim dijelovima Hrvatske. Ovim programima obuhvaćeni su i modaliteti njihova financiranja, oblikovani prema pravilima primjene državnih potpora na tržištu.

Zaključno, ova Studija daje i okvirnu procjenu potrebnih ulaganja za izgradnju napredne širokopojasne infrastrukture na cijelom području Hrvatske, uključujući i potrebnu razinu udjela javnih poticajnih sredstava.

 PRILOG: