Rezultati javne rasprave o prijedlogu Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2012. do 2015. godine

U postupku donošenja Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2012. do 2015. godine Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je javnu raspravu o prijedlogu ove Strategije, putem svojih internetskih stranica, u razdoblju od 2. studenoga do 3. prosinca 2010. godine, kako bi se najširoj stručnoj i općoj javnosti omogućio neposredan uvid te što kvalitetnija priprema prijedloga Strategije.

Također, u okviru 34. Međunarodnog skupa za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku – MIPRO 2011 ovo je
Ministarstvo 26. svibnja 2011. godine održalo okrugli stol na kojem je predstavilo prijedlog Strategije, uključujući njezina temeljna polazišta, načela njezine provedbe, sastavnice lanca vrijednosti, glavni i posebne strateške ciljeve, mjere za provedbu tih ciljeva, procjenu financijske i opće izvodivosti Strategije te sadržaj prijedloga Provedbenog programa Strategije.

U javnoj raspravi zaprimljeni su prijedlozi i primjedbe 12 pravnih i fizičkih osoba, pri čemu je prihvaćeno oko 33% od ukupno zaprimljenih 87 primjedaba i prijedloga.

Očitovanje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture na sve primjedbe i prijedloge iznesene u javnoj raspravi, zajedno s obrazloženjem neprihvaćenih primjedaba, možete vidjeti ovdje:

Očitovanje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture o primjedbama na prijedlog Strategije