Strategija razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2012. do 2015. godine

Ovom Strategijom utvrđuju se strateški ciljevi i mjere za ubrzani razvoj infrastrukture i usluga širokopojasnog pristupa u Hrvatskoj u sljedećem četverogodišnjem razdoblju – od 2012. do 2015. godine.

Strategija je namijenjena gospodarstvu, civilnom društvu, tijelima državne uprave i drugim tijelima javne vlasti, znanstveno-istraživačkim i obrazovnim ustanovama, odnosno svim sudionicima na tržištu elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga koji su uključeni ili će biti uključeni u razvoj i promicanje informacijskog društva, i to ne samo kroz aktivnosti u području poslovanja, već i obrazovanja, zdravstva, javne uprave i drugog.

Posebna pozornost u ovoj Strategiji posvećena je ulozi lokalne i područne (regionalne) samouprave, koju se nizom planiranih aktivnosti poziva i potiče na djelatno sudjelovanje u razvoju širokopojasnog pristupa, i to osobito na otocima, u ruralnim i brdsko-planinskim područjima, gdje nema dostatnog komercijalnog interesa za ulaganja u infrastrukturu širokopojasnog pristupa.

Provedbeni program Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2012. do 2013. godine

Provedbenim programom Strategije za razdoblje od 2012. do 2013. godine određuju se tijela državne uprave i druga tijela javne vlasti nadležna za provedbu Strategije te razrađuje ukupno 21 mjera s pripadajućim aktivnostima za provedbu ciljeva Strategije, i to po nositeljima provedbe mjera, rokovima provedbe, očekivanim rezultatima, pokazateljima uspješnosti, izvorima i iznosima potrebnih sredstava.

Izvješće o izvršenju Provedbenog programa Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj za 2012. godinu