Otvorena savjetovanja

25.05.2018. - na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja otvoreno je Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama (do 26.06.2018.)

-------------------------------

-------------------------------

Korisni linkovi:

Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata