Otvorena savjetovanja

16.02.2018. - Poštovani/a, obavještavamo Vas da je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja otvoreno Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pomorskom peljarenju (do 19.03.2018.).07.02.2018.
- Poštovani/a, obavještavamo Vas da je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja otvoreno Javno savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o lučkim kapetanijama (do 23.02.2018. g. )-------------------------------

Korisni linkovi:
Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata