Otvorena savjetovanja


13.02.2019. - na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja otvoreno je Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o prometnoj signalizaciji i opremi na cestama (do 15.03.2019.)

12.02.2019. - na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja otvoreno je Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguranju radova na cestama (do 14.03.2019.) 

11.02.2019. 
- na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja otvoreno je Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o provedbi uredbe (EU) br. 2017/352 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2017. o uspostavi okvira za pružanje lučkih usluga i zajedničkih pravila o financijskoj transparentnosti luka (do 26.02.2019.)

-------------------------------