Rab

LUČKA KAPETANIJA RIJEKA
Ispostava Rab
51280 Rab, Biskupa draga 1
Tel. 051 725 419, Fax. 051 724 103

Christian Grce, kapetan ispostave

RADNO VRIJEME:
od 1. siječnja do 30. travnja i od 1.listopada do 31. prosinca
od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati
Prijam stranaka od 08:00 do 13:00 sati

od 1. svibnja do 30. rujna
od ponedjeljka do nedjelje i praznikom od 07:00 do 20:00 sati
Prijam stranaka od 08:00 do 19:00 sati