Nerezine

LUČKA KAPETANIJA RIJEKA
Ispostava Nerezine
51554 Nerezine, V. Spinčića 4
Tel. 051 237 380, Fax. 051 237 380

Marčelja Dorian, stručni referent
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
ISPOSTAVA RADI SEZONSKI dežurna ispostava Mali Lošin