Mali Lošinj

LUČKA KAPETANIJA RIJEKA
Ispostava Mali Lošinj
51550 Mali Lošinj, Priko 60
Tel. 051 233 845,051 231438 Fax. 051 520313

Marko Satalić, kapetan ispostave

RADNO VRIJEME:
od 1. siječnja do 31. ožujka i od 1.studenog do 31. prosinca
od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati
Prijam stranaka od 08:00 do13:00 sati

od 1. travnja do 31. listopada
od ponedjeljka do nedjelje i praznikom od 07:00 do 20:00 sati
Prijam stranaka od 08:00 do19:00 sati