Mali Lošinj

Lučka ispostava Mali Lošinj
51550 Mali Lošinj
Priko 60

Marko Satalić, nautičar III vrste

Tel. 051 233 845
Fax. 051 231 438