Mali Lošinj

LUČKA KAPETANIJA RIJEKA
Ispostava Mali Lošinj
51550 Mali Lošinj, Priko 60
Tel. 051 233 845,051 231438 Fax. 051 520313

Marko Satalić, kapetan ispostave

RADNO VRIJEME
od 1. siječnja do 31. ožujka i od 1.studenog do 31. prosinca
od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati
Prijam stranaka od 08:00 do13:00 sati

od 1. travnja do 31. listopada
od ponedjeljka do nedjelje i praznikom od 07:00 do 20:00 sati
Prijam stranaka od 08:00 do19:00 sati