Šilo

LUČKA KAPETANIJA RIJEKA
Ispostava Šilo
51515 Šilo, Nova cesta 19
Tel. 051 852 110, Fax. 051 852 110

Teodor Ružić, kapetan ispostave

RADNO VRIJEME
od 1. siječnja do 30. travnja
od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati
Prijam stranaka od 08:00 do 13:00 sati