Šilo

LUČKA KAPETANIJA RIJEKA
Ispostava Šilo
51515 Šilo, Nova cesta 19
Tel. 051 852 110, Fax. 051 852 110

Teodor Ružić, kapetan ispostave

RADNO VRIJEME:
od 1. siječnja do 30. travnja i od 1.listopada do 31. prosinca
od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati
Prijam stranaka od 08:00 do 13:00 sati

od 1. svibnja do 30. rujna
od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati
Prijam stranaka od 08:00 do 14:00 sati