Baška

Lučka ispostava Baška
51523 Baška
Palada 88

Daniela Volarić, stručni referent

Tel. 051 856 821
Fax. 051 860 111