Baška

LUČKA KAPETANIJA RIJEKA
Ispostava Baška
51523 Baška, Palada 88
Tel. 051 856 821, Fax. 051 860 111
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Daniela Volarić, stručni referent

RADNO VRIJEME:
od 12. do 23. studenog 2018. godine zbog korištenja g.o. ispostava radi samo u dana 14. i 21. studenog 2018. godine
Prijam stranaka od 11.00 do13.00 sati