Baška

LUČKA KAPETANIJA RIJEKA
Ispostava Baška
51523 Baška, Palada 88
Tel. 051 856 821, Fax. 051 860 111
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Daniela Volarić, stručni referent

RADNO VRIJEME:
od srijede do petka od 07:00 do 15:00 sati
18. rujna 2018. godišnji odmor
Prijam stranaka od 08:00 do 14:00 sati