Baška

LUČKA KAPETANIJA RIJEKA
Ispostava Baška
51523 Baška, Palada 88
Tel. 051 856 821, Fax. 051 860 111
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Daniela Volarić, stručni referent

RADNO VRIJEME
od 1. siječnja do 30. travnja
od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati
Prijam stranaka od 08:00 do 13:00 sati