Punat

LUČKA KAPETANIJA RIJEKA
Ispostava Punat

51521 Punat, Obala 86
Tel. 051 854 065, Fax. 051 855 334

Marino Ivošić, kapetan ispostave

RADNO VRIJEME
od 1. siječnja do 30. travnja i od 1.listopada do 31. prosinca
od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati
Prijam stranaka od 08:00 do13:00 sati

od 1. svibnja do 30. rujna
od ponedjeljka do nedjelje i praznikom od 07:00 do 15:00 sati
Prijam stranaka od 08:00 do14:00 sati