Malinska

LUČKA KAPETANIJA RIJEKA
Ispostava Malinska
51511 Malinska, Lina Bolmarčića 22
Tel. 051 859 346, Fax. 051 859 346

Teodor Ružić, kapetan ispostave

RADNO VRIJEME:
od 1. siječnja do 30. travnja i od 1.listopada do 31. prosinca
od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati
Prijam stranaka od 08:00 do 13:00 sati

od 1. svibnja do 30. rujna
od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati
Prijam stranaka od 08:00 do 14:00 sati