Omišalj

LUČKA KAPETANIJA RIJEKA
Ispostava Omišalj
51513 Omišalj, Knačinar 1
Tel. 051 842 053, Fax. 051 842 219

Darijo Šokota, kapetan ispostave

RADNO VRIJEME:
od 1. siječnja do 30. travnja i od 1.listopada do 31. prosinca
od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati
Prijam stranaka od 08:00 do 13:00 sati

od 1. svibnja do 30. rujna
od ponedjeljka do subote od 07:00 do 15:00 sati
Prijam stranaka od 08:00 do 14:00 sati