Crikvenica

Lučka ispostava Crikvenica
51260 Crikvenica
Trg Stjepana Radića 1/I

Željko Udovičić, kapetan ispostave

Tel. 051 242 321
Fax. 051 242 321