Kraljevica

LUČKA KAPETANIJA RIJEKA
Ispostava Kraljevica
51262 Kraljevica, Obala kralja Tomislava 5
Tel. 051 281 330, Fax. 051 282 210

Dalibor Kargačin, kapetan ispostave

RADNO VRIJEME:
od 1. siječnja do 30. travnja i od 1.listopada do 31. prosinca
od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati
Prijam stranaka od 08:00 do 13:00 sati

od 1. svibnja do 30. rujna
radi jednom tjedno 07. i 14.09.2018.
od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati
Prijam stranaka od 08:00 do 14:00 sati