Kraljevica

LUČKA KAPETANIJA RIJEKA
Ispostava Kraljevica
51262 Kraljevica, Obala kralja Tomislava 5
Tel. 051 281 330, Fax. 051 282 210

Dalibor Kargačin, kapetan ispostave

RADNO VRIJEME
od 1. siječnja do 30. travnja i od 1.listopada do 31. prosinca
od ponedjeljka do petka od 07.00 do 15.00 sati
Prijam stranaka od 08.00 do 13.00 sati