Kraljevica

Lučka ispostava Kraljevica
51262 Kraljevica
Obala kralja Tomislava 5

Rajko Sobol, kapetan ispostave

Tel. 051 281 330
Fax. 051 282 210