Bakar

LUČKA KAPETANIJA RIJEKA
Ispostava Bakar
51222 Bakar, Senjske ulice 372/II
Tel. 051 761 214, Fax. 051 761 326

Luciano Keber, kapetan ispostave

RADNO VRIJEME:
od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati
Prijam stranaka od 08:00 do 14:00 sati