Mošćenička Draga

LUČKA KAPETANIJA RIJEKA
Ispostava Mošćenička Draga
51417 Mošćenička Draga, Šetalište 25. travnja 2
Tel. 051 737 501, Fax. 051 737 906

Nikola Randić, kapetan ispostave

RADNO VRIJEME
od 1. siječnja do 30. travnja i od 1.listopada do 31. prosinca
od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati
Prijam stranaka od 08:00 do 13:00 sati

od 1. svibnja do 30. rujna
od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati
Prijam stranaka od 08:00 do 14:00 sati