Lopar

LUČKA KAPETANIJA RIJEKA
Ispostava Lopar
Arena 1, 51281 Lopar
Tel: 051 775 286, Fax:051 775 452

Aron Frankić, kapetan ispostave

RADNO VRIJEME
od 1. siječnja do 30. travnja i od 1.listopada do 31. prosinca
od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati
Prijam stranaka od 08:00 do 13:00 sati

od 1. svibnja do 30. rujna
od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati
Prijam stranaka od 08:00 do 14:00 sati