Propisi i drugi dokumenti

Zakon o žičarama za prijevoz osoba (NN 79/07)
Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o žičarama za prijevoz osoba (NN 75/09)
Zakon o izmjenama Zakona o žičarama za prijevoz osoba (NN 61/11)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o žičarama za prijevoz osoba (NN 22/14)

Pravilnik - o prijavljivanju tijela za ocjenjivanje sukladnosti sigurnosnih komponenti i podsustava žičara (NN 118/16)
Pravilnik o tehničkim zahtjevima žičara za prijevoz osoba (NN 4/10)
Popis hrvatskih normi za žičare (NN15/10)
Pravilnik o postupcima ocjenjivanja sukladnosti, sadržaju i izgledu Izjave o sukladnosti te o obliku oznake sukladnosti za sigurnosne komponente i podsustava žičara za prijevoz osoba (NN 104/09)
Pravilnik o dužnostima, ovlastima i zadacima tijela za ocjenjivanje sukladnosti u postupku ocjenjivanja sukladnosti sigurnosne komponente i podsustava žičara za prijevoz osoba (NN 87/11)

Pravilnik o minimalnim uvjetima za sigurnost rada postojećih žičara, vučnica i uspinjača za prijevoz osoba (NN 3/09)
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o minimalnim uvjetima za sigurnost rada postojećih žičara, vučnica i uspinjača za prijevoz osoba (NN 122/10)

Pravilnik o izgledu, sadržaju i načinu vođenja zapisnika i dokumenata o sukladnosti godišnjeg stručno – tehničkog pregleda za žičare (NN 124/09)
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izgledu, sadržaju i načinu vođenja zapisnika i dokumenata o sukladnosti godišnjeg stručno-tehničkog pregleda za žičare (NN 92/12)
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izgledu, sadržaju i načinu vođenja zapisnika i dokumenata o sukladnosti godišnjeg stručno-tehničkog pregleda za žičare (NN 128/13)

Pravilnik o načinu vođenja, sadržaju i izgledu obrasca evidencije o žičarama (NN 4/10)

Pravilnik o sadržaju, načinu izrade i obliku sigurnosne analize i sigurnosnog izvješća žičare (NN 155/08)
Ispravak Pravilnika o sadržaju, načinu izrade i obliku sigurnosne analize i sigurnosnog izvješća žičare (NN 24/09)

Pravilnik o izvanrednim događajima žičare (NN 25/09)
Pravilnik o načinu vođenja, sadržaju i izgledu obrasca evidencije danih ovlaštenja žičare (NN 25/09)
 
Pravilnik o vrsti poslova koje u prometu žičara obavljaju izvršni radnici (NN 59/09)
Pravilnik o radnom vremenu izvršnih radnika za žičare (NN 93/09)
Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora žičara za prijevoz osoba (NN 28/15)
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izgledu, sadržaju i načinu vođenja zapisnika i dokumenata o sukladnosti godišnjeg stručno - tehničkog pregleda za žičare (NN 115/15)