Javna nabava

Obavještavamo sve gospodarske subjekte zainteresirane za sudjelovanje u postupcima javne nabave koje provodi Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture da se sukladno članku 244. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) sve objave javne nabave objavljuju u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.