Javna rasprava o prijedlogu Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2011. do 2015. godine

Zagreb, 2. studenoga 2010.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavljuje javnu raspravu o prijedlogu Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2011. do 2015. godine, kojeg je izradila Radna skupina ovoga Ministarstva na temelju odredaba članka 4. Zakona o elektroničkim komunikacijama.
 
Navedenom Strategijom utvrđuju se strateški ciljevi razvoja širokopojasnih mreža i usluga kao jedne od ključnih grana gospodarskog razvoja, a namijenjena je gospodarstvu, civilnom društvu, tijelima državne uprave i drugim tijelima javne vlasti, znanstveno-istraživačkim i obrazovnim ustanovama, odnosno svim sudionicima na tržištu elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga koji su uključeni ili će biti uključeni u razvoj i promicanje informacijskog društva.
 
Strategija nastavlja pozitivne stečevine dosadašnjeg razvoja širokopojasnog pristupa, započetog Strategijom razvoja širokopojasnog pristupa internetu u Republici Hrvatskoj do 2008. godine, uz djelotvornu provedbu načela smanjivanja digitalnog jaza između pojedinih hrvatskih regija, kao i digitalnog jaza između Republike Hrvatske i država članica Europske unije.
 
U svrhu što kvalitetnije pripreme prijedloga Strategije te uključivanja što šire stručne i opće javnosti u javnu raspravu, Ministarstvo poziva sve zainteresirane da svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge u vezi s navedenim prijedlogom Strategije dostave ovome Ministarstvu najkasnije do 3. prosinca 2010. godine, i to na adresu elektroničke pošte: bb-strategija@mmpi.hr, putem telefaksa na broj: 01/619-66-62, ili poštom na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava elektroničkih komunikacija i pošte, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb.