Konferencija opunomoćenika Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU) – PP-10

Guadalajara, 4. – 22. listopada 2010.

Konferencija opunomoćenika, koja se redovito održava svake četiri godine, mjesto je na kojem države članice ITU-a donose ključne odluke od važnosti za buduću ulogu ITU-a, njegov rad i ustrojstvo, te utvrđuju planove kojima će zacrtati i usmjeriti razvoj informacijskih i komunikacijskih tehnologija i usluga na svjetskoj razini u sljedećem razdoblju.
 
U radu Konferencije PP-10, zajedno s izaslanstvima oko 160 nazočnih zemalja članica ITU-a, sudjeluje i izaslanstvo Republike Hrvatske, koja je članica ITU-a od 1992. godine. Hrvatsko izaslanstvo vodi Krešo Antonović, ravnatelj Uprave elektroničkih komunikacija i pošte u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, a u izaslanstvu se još nalaze i predstavnici Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) – dr.sc. Dražen Lučić, ravnatelj HAKOM-a i mr.sc. Željko Tabaković, pomoćnik ravnatelja HAKOM-a.
 
Izbor dužnosnika i glavnih tijela ITU-a
 
Na dnevnom redu Konferencije PP-10, kao jedna od najvažnijih točaka, izbor je vodećih dužnosnika i glavnih tijela ITU-a u sljedećem četverogodišnjem razdoblju – glavnog tajnika i zamjenika glavnog tajnika ITU-a te direktora ureda u sva tri sektora ITU-a (Radiokomunikacijskog ureda, Ureda za telekomunikacijsku normizaciju i Ureda za telekomunikacijski razvoj).
 
Ove godine gotovo 1500 nazočnih izaslanika država članica ITU-a velikom većinom glasova izabralo je dosadašnjeg glavnog tajnika, dr. Hamadouna Touréa (Mali) na drugi četverogodišnji mandat, i to bez protukandidata, dok je za zamjenika glavnog tajnika, također velikom većinom glasova i bez protukandidata, ponovno izabran Houlin Zhao (Kina), koji je tu dužnost obnašao i u dosadašnjem razdoblju.
 
Konferencija je izabrala dva nova direktora ITU-ovih ureda, i to Françoisa Rancya (Francuska) za direktora Radiokomunikacijskog ureda, te Brahima Sanoua (Burkina Faso) za direktora Ureda za telekomunikacijski razvoj, dok je dosadašnjem direktoru Ureda za telekomunikacijsku normizaciju, Malcolmu Johnsonu (Velika Britanija) produljen mandat za sljedeće četiri godine.
 
Izabrane su i nove države članice Vijeća ITU-a – tijela koje upravlja međunarodnom organizacijom u razdoblju između dviju konferencija opunomoćenika, ukupno njih 48 iz pet svjetskih regija. Također je izabrano i 12 članova Odbora za Radijske propise (RRB), tijela koje ima važnu savjetodavnu ulogu u tumačenju i primjeni ITU-ovih Radijskih propisa, te se bavi i drugim bitnim pitanjima iz djelokruga radiokomunikacijskog sektora ITU-a.
 
Druge aktivnosti Konferencije
 
Osim izbornih aktivnosti, koje su uspješno provedene u prvom dijelu Konferencije, u okviru dnevnog reda valja još istaknuti izmjene i dopune temeljnih akata ITU-a – Statuta (Constitution) i Konvencije (Convention), kao i Poslovnika o radu konferencija, skupština i sastanaka ITU-a, koje su u prethodnom razdoblju predložile države članice ITU-a, zatim usvajanje Strateškog plana ITU-a za razdoblje 2012.-2015. godine, utvrđivanje financijskog doprinosa država članica u proračunu ITU-a za sljedeće četverogodišnje razdoblje, usvajanje završnog računa ITU-a te donošenje niza rezolucija, odluka i preporuka kojima se utvrđuje politika ove organizacije i daju smjernice njezinim tijelima u ostvarivanju zacrtanih ciljeva u sljedećem četverogodišnjem razdoblju.
 
Zajednička europska stajališta (ECP)
 
U okviru priprema za Konferenciju PP-10 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i HAKOM zajednički su razmotrili i prihvatili svih 15 tzv. zajedničkih europskih stajališta (European Common Proposals – ECP), s kojima su države članice Europske konferencije poštanskih i telekomunikacijskih uprava (CEPT), a među njima i Republika Hrvatska, zajednički i usklađeno nastupile na Konferenciji, budući da je ovakav regionalni pristup uobičajen u radu ITU-a i u odnosu na druge svjetske regije, koje ovdje zajednički zastupaju i iznose svoje stavove. Većina stajališta izraženih u navedenim ECP-ovima dobila je većinsku potporu drugih država članica ITU-a te je ugrađena u odredbe odgovarajućih dokumenata ove Konferencije.
 
Sastanak hrvatskog izaslanstva s glavnim tajnikom ITU-a
 
U okviru Konferencije voditelj hrvatskog izaslanstva Krešo Antonović i ravnatelj HAKOM-a dr.sc. Dražen Lučić sastali su se 19. listopada 2010. s glavnim tajnikom ITU-a dr. Hamadounom Touréom. Tijekompolusatnog sastanka, koji je protekao u iznimno konstruktivnom i prijateljskom ozračju, hrvatski predstavnici čestitali su dr. Touréu na ponovnom izboru za glavnog tajnika ITU-a, istaknuvši pritom punu potporu Republike Hrvatske njegovu radui u sljedećem mandatu.
 
Navedeni sastanak iskorišten je prije svega za upoznavanje glavnog tajnika ITU-as višegodišnjim problemom štetnih smetnja koje neusklađene radijske i televizijske postaje s područja Italije uzrokuju radiodifuzijskom sustavu uzduž hrvatske obale i otoka, čime se bitno otežava ili potpuno onemogućuje kvalitetan prijam radijskih i televizijskih programa javne radiotelevizije i komercijalnih nakladnika elektroničkih medija, a nakon gašenja analogne televizije u Hrvatskoj, i djelotvorno iskorištenje digitalne dividende.
 
S tim u vezi, dr. Touréu predano je pismo koje su zajednički potpisali ministar mora, prometa i infrastrukture Božidar Kalmeta i predsjednik Vijeća HAKOM-a Miljenko Krvišek, a u kojem se daje pregled dosadašnjih aktivnosti nadležnih tijela Republike Hrvatske u rješavanju ovoga problema, te ponovno traži potpora glavnog tajnika ITU-a. Dr. Touré naglasio je da je ovakvo ponašanje talijanske strane neprihvatljivo, te da će se osobno založiti kod nadležnih talijanskih dužnosnika i novoizabranog direktora Radiokomunikacijskog ureda ITU-a kako bi se što prije pronašlo prihvatljivo rješenje. Predložio je da se ubuduće svaka službena prijava smetnja dostavi na znanje i Radiokomunikacijskom uredu ITU-a, što je sa zadovoljstvom prihvaćeno.
 
Glavni tajnik ITU-a također je izviješten o nedavnom uspješnom prelasku na digitalno odašiljanje TV signala i gašenju analogne televizije u Hrvatskoj, kao i o izradi nove Strategije razvoja širokopojasnog pristupa, na čemu je čestitao i naglasio da vidi Hrvatsku kao regionalnog predvodnika u ovim područjima. Ponovio je svoju predanost ostvarivanju ciljeva kao što su osiguranje širokopojasnog pristupa za sve i unaprjeđenje internetske sigurnosti (cybersecurity), te najavio održavanje skupa na visokoj razini o širokopojasnom pristupu u jesen 2011. godine.
 
Hrvatski su predstavnici na kraju sastanka izrazili želju da glavni tajnik ITU-a tijekom 2011. godine službeno posjeti Hrvatsku, što je sa zadovoljstvom prihvaćeno, te će se u dogovoru s Glavnim tajništvom ITU-a pripremiti popis mogućih termina posjeta.
 
Potpisivanje Završnih akata PP-10
 
Ulaskom u završni dio Konferencije može se zaključiti da u njezinu radu prevladava duh općeg suglasja, međusobnog razumijevanja i tolerancije, kako na sastancima svakog od šest odbora Konferencije i Radne skupine plenarne sjednice, tako i na plenarnim zasjedanjima. Zadnjeg dana rada, u petak 22. listopada 2010. godine, očekuje se svečano potpisivanje Završnih akata ITU-ove Konferencije opunomoćenika (PP-10), a zajedno s opunomoćenim predstavnicima svih nazočnih država članica ITU-a Završne akte potpisat će i izaslanstvo Republike Hrvatske, nakon čega navedeni akti podliježu propisanom postupku potvrđivanja u Hrvatskom saboru.