Mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika iz lipnja 2007. godine, svi hrvatski pomorci  ukrcani na brodovima u međunarodnoj plovidbi, bez obzira pod kojom zastavom plove, izjednačeni su u svojim pravima i obvezama u odnosu na mirovinsko i zdravstveno osiguranje kao i u odnosu na porezni sustav.

Nakon više desetljeća svim pomorcima i njihovim obiteljima zajamčena je socijalna sigurnost uz izuzetno povoljne porezne olakšice. Zbog sveobuhvatnosti i dugoročnih pozitivnih učinaka, ove se zakonske novine mogu slobodno  nazvati „socijalnom reformom za pomorce“.

INFORMACIJA O SOCIJALNOJ REFORMI ZA POMORCE

Pomorci u međunarodnoj plovidbi su obvezni plaćati mirovinsko i zdravstveno osiguranje u iznosu koji je definiran u Naredbi koju Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture donese za svaku godinu. Naredbu o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2017. možete pronaći ovdje.

Iznos doprinosa po radnom mjestu za pomorce koji su u I. stupu osiguranja možete pronaći ovdje, dok za pomorce koji su u I. i II. stupu možete pregledati ovdje.

Brojeve računa na koje je potrebno izvršiti uplate možete pronaći ovdje.

Informativni izračun doprinosa možete pronaći ovdje.

Obrazac prijave ukrcaja: /.doc
Obrazac prijave iskrcaja: /.doc