EMC i RiTT oprema

Drugi zakoni i propisi:
 • Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13 i NN 14/14)
 • Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 23 /11)
 • Naputak o utvrđivanju osposobljenosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti u području elektromagnetske kompatibilnosti (NN 36/10)
 • Pravilnik o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi (NN 25/12)
 • Pravilnik o prijavljivanju tijela za ocjenjivanje sukladnosti (NN 19/11)
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i izgledu oznake sukladnosti proizvoda s propisanim tehničkim zahtjevima (NN 46/08)
 • Uredba o postupcima službenog obavješćivanja u području norma, tehničkih propisa, te propisa o uslugama informacijskog društva (NN 40/13)
 • Postupovnik o postupcima službenog obavješćivanja u području norma i tehničkih propisa (NN 19/11)

_____________________

2014.
 • Popis hrvatskih norma iz područja elektromagnetske kompatibilnosti (NN 117/14)
 • Popis hrvatskih norma iz područja radijske opreme i telekomunikacijske terminalne opreme (NN 117/14)

2013.
 • Popis hrvatskih norma iz područja elektromagnetske kompatibilnosti (NN 119/13)
 • Popis hrvatskih norma iz područja radijske opreme i telekomunikacijske terminalne opreme (NN 119/13)

2012.
 • Popis hrvatskih norma iz područja radijske opreme i telekomunikacijske terminalne opreme (NN 36/12)

2011.
 • Popis hrvatskih norma iz područja elektromagnetske kompatibilnosti (NN 83/11)

________________________

Prijavljena tijela za ocjenjivanje sukladnosti u Republici Hrvatskoj:

Prijavljeno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti u području radijske opreme i telekomunikacijske terminalne opreme je trgovačko društvo KONČAR – Institut za elektrotehniku d.d., Fallerovo šetalište 22, p.p. 202, Zagreb:
 
 
Prijavljeno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti u području elektromagnetske kompatibilnosti je trgovačko društvo KONČAR – Institut za elektrotehniku d.d., Fallerovo šetalište 22, p.p. 202, Zagreb:
 

Korisni linkovi:

- Ministarstvo gospodarstva, Trgovina i unutarnje tržište
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – RiTT oprema

Europska komisija: