EMC i radijska oprema

Mjerodavni zakon i podzakonski propisi:
  • Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13 i 14/14)
  • Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 28/16)
  • Pravilnik o radijskoj opremi (NN 49/16)
     
  • Uredba o postupku službenog obavješćivanja o tehničkim propisima i propisima o uslugama informacijskog društva (NN 105/15)
  • Pravilnik o prijavljivanju tijela za ocjenjivanje sukladnosti (NN 34/11)
  • Pravilnik o obliku, sadržaju i izgledu oznake "C" i "CE" (NN 18/11 i 133/12)

_____________________

 2018.

  • Popis hrvatskih norma iz područja elektromagnetske kompatibilnosti (NN 27/18)
  • Popis hrvatskih norma iz područja radijske opreme (NN 27/18)


________________________

Prijavljena tijela za ocjenjivanje sukladnosti u Republici Hrvatskoj:

 

Prijavljeno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti u području radijske opreme je trgovačko društvo KONČAR – Institut za elektrotehniku d.d., Fallerovo šetalište 22, p.p. 202, Zagreb:
 
 
Prijavljeno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti u području elektromagnetske kompatibilnosti je trgovačko društvo KONČAR – Institut za elektrotehniku d.d., Fallerovo šetalište 22, p.p. 202, Zagreb:
 

Korisni linkovi:

- Ministarstvo gospodarstva, Tijela za ocjenjivanje sukladnosti
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – Radijska oprema

Europska komisija: