EMC i radijska oprema

Mjerodavni zakon i podzakonski propisi:
 • Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13 i 14/14)
 • Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 28/16)
 • Pravilnik o radijskoj opremi (NN 49/16)
   
 • Uredba o postupku službenog obavješćivanja o tehničkim propisima i propisima o uslugama informacijskog društva (NN 105/15)
 • Pravilnik o prijavljivanju tijela za ocjenjivanje sukladnosti (NN 34/11)
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i izgledu oznake "C" i "CE" (NN 18/11 i 133/12)

_____________________

2014.

 • Popis hrvatskih norma iz područja elektromagnetske kompatibilnosti (NN 117/14)
 • Popis hrvatskih norma iz područja radijske opreme i telekomunikacijske terminalne opreme (NN 117/14)

2013.
 • Popis hrvatskih norma iz područja elektromagnetske kompatibilnosti (NN 119/13)
 • Popis hrvatskih norma iz područja radijske opreme i telekomunikacijske terminalne opreme (NN 119/13)

2012.
 • Popis hrvatskih norma iz područja radijske opreme i telekomunikacijske terminalne opreme (NN 36/12)

2011.
 • Popis hrvatskih norma iz područja elektromagnetske kompatibilnosti (NN 83/11)

________________________

Prijavljena tijela za ocjenjivanje sukladnosti u Republici Hrvatskoj:

Prijavljeno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti u području radijske opreme je trgovačko društvo KONČAR – Institut za elektrotehniku d.d., Fallerovo šetalište 22, p.p. 202, Zagreb:
 
 
Prijavljeno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti u području elektromagnetske kompatibilnosti je trgovačko društvo KONČAR – Institut za elektrotehniku d.d., Fallerovo šetalište 22, p.p. 202, Zagreb:
 

Korisni linkovi:

- Ministarstvo gospodarstva, Tijela za ocjenjivanje sukladnosti
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – Radijska oprema

Europska komisija: