EMC i RiTT oprema

Drugi zakoni i propisi:
 • Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13)
 • Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 23 /11)
 • Naputak o utvrđivanju osposobljenosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti u području elektromagnetske kompatibilnosti (NN 36/10)
 • Pravilnik o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi (NN 25/12)
 • Pravilnik o prijavljivanju tijela za ocjenjivanje sukladnosti (NN 19/11)
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i izgledu oznake sukladnosti proizvoda s propisanim tehničkim zahtjevima (NN 46/11)
 • Uredba o postupcima službenog obavješćivanja u području norma, tehničkih propisa, te propisa o uslugama informacijskog društva (NN28/09 i 154/09)
 • Postupovnik o postupcima službenog obavješćivanja u području norma i tehničkih propisa (NN 19/11)

_____________________

2013.
 • Popis hrvatskih norma iz područja elektromagnetske kompatibilnosti (NN 119/13)
 • Popis hrvatskih norma iz područja radijske opreme i telekomunikacijske terminalne opreme (NN 119/13)

2012.
 • Popis hrvatskih norma iz područja radijske opreme i telekomunikacijske terminalne opreme (NN 36/12)

2011.
 • Popis hrvatskih norma iz područja elektromagnetske kompatibilnosti (NN 83/11)

________________________


Ovlaštena tijela za ocjenjivanje sukladnosti:
 
Ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti za EMC prema Pravilniku o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 23 /11):
Končar - Institut za elektrotehniku d.d. HR-10002 ZAGREB, Fallerovo šetalište 22, 10 002 Zagreb
 
Ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti za RiTT prema Pravilniku o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi (NN 25/12):
Končar - Institut za elektrotehniku d.d. HR-10002 ZAGREB, Fallerovo šetalište 22, 10 002 Zagreb

 
Korisni linkovi:

- Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Uprava za trgovinu i unutarnje tržište
- Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) – RiTT oprema
- Državni inspektorat


Europska komisija: