Propisi ADR

Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07)

 

Izmjena i dopuna Priloga A i B Europskog sporazuma o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (NN MU 04/18)
Izmjena i dopuna Priloga A i B Europskog sporazuma o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (NN MU 06/17)
Izmjena i dopuna Priloga A i B Europskog sporazuma o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (NN MU 03/15)
Izmjena i dopuna Priloga A i B Europskog sporazuma o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (NN MU 3/13)
Pročišćeni tekst Priloga A i B kao sastavnih dijelova Europskog sporazuma o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR) (NN MU 02/11)
Izmjena i dopuna Priloga A i B Europskog sporazuma o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (NN MU 06/09)
Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR – Prilozi A i B) (NN MU 11/08)
Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari u cestovnom prometu (ADR) (NN MU 05/08 - međunarodni ugovori) >>>

Konsolidirani tekstovi priloga A i B 

 
 

 • ODLUKA o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za prijevoz opasnih tvari (NN 13/18)
 • PRAVILNIK -  o izmjenama i dopuni Pravilnika o stručnom osposobljavanju vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu (NN 96/13)
 • ODLUKA o izmjenama i dopuni Odluke o visini naknada u postupku izdavanja i oduzimanja odobrenja za cisterne fiksno pričvršćene za vozilo u cestovnom prometu
  (NN 71/13)
 • ODLUKA o određivanju parkirališnih mjesta i ograničenjima za prijevoz opasnih tvari javnim cestama (NN 114/12)
 • ODLUKA o visini naknada u postupku izdavanja i oduzimanja odobrenja za cisterne fiksno pričvršćene za vozilo u cestovnom prometu (NN 109/12)
 • PRAVILNIK o uvjetima, načinu i postupku izdavanja i oduzimanja odobrenja za cisterne fiksno pričvršćene za vozilo u cestovnom prometu (NN 133/11)
 • POPIS - mjesta pregleda ispravnosti vozila za prijevoz ADR-om određenih opasnih tvari u cestovnom prometu (NN 109/10)
 • ODLUKU - o određivanju parkirališnih mjesta i ograničenjima za prijevoz opasnih tvari javnim cestama (NN 15/10)
 • ODLUKA - o dopuni Odluke o visini naknada za poslove stručnog osposobljavanja i provjere znanja sigurnosnog savjetnika (NN 13/10)
 • PRAVILNIK o stručnom osposobljavanje vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu (NN 96/09)
 • ODLUKA o visini naknada za osposobljavanje vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu (NN 138/09)
 • PRAVILNIK o uvjetima za ovlaščivanje ustanova koje provode stručno osposobljavanje vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu (NN 110/09)
 • PRAVILNIK o načinu, programu, provedbi stručnog osposobljavanja i provjere znanja sigurnosnog savjetnika (NN 135/08)
 • PRAVILNIK o načinu  provedbe i sadržaju ispita, te izgledu i roku valjanosti Uvjerenja o stručnoj osposobljenosti sigurnosnog savjetnika (NN 135/08)
 • ODLUKA o visini naknada za poslove stručnog osposobljavanja i provjere znanja sigurnosnog savjetnika (NN 97/09)
 • PRAVILNIK o uvjetima kojima moraju udovoljavati ustanove koje provode stručno osposobljavanje sigurnosnog savjetnika (NN 135/08)
 • PRAVILNIK o zapisniku, godišnjem izvješću i popisu kršenja odredbi ugovora (NN 121/08)
 • PRAVILNIK o uvjetima koje mora ispunjavati pravna osoba ovlaštena za pregled ispravnosti vozila za prijevoz ADR-om određenih opasnih tvari u cestovnom prometu (NN 126/08)


Do stupanja na snagu podzakonskih propisa temeljem Zakona o prijevozu opasnih tvari, ostaju na snazi i odgovarajuće se primjenjuju sljedeći podzakonski propisi:
– Pravilnik o prijevozu opasnih tvari u Oružanim snagama Republike Hrvatske (NN 79/06),
– Rješenje o utvrđivanju cijene potvrde (certifikata) osposobljenosti vozača motornih vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu (NN 10/94)
– Popis ovlaštenih pravnih osoba koje stručno osposobljavaju vozače motornih vozila za prijevoz opasnih tvari i osobe koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari (NN 11/96)SIGURNOSNI SAVJETNIK >>> više >>>


NOVOSTI: