MARCO POLO II


2013.


2012.


2010.


_________________________________________________ 

Brošura "Marco Polo II"       Letak "Marco Polo II"
_________________________________________________

 

2009.
 

Program Marco Polo II dostupan i hrvatskim gospodarstvenicima
 
 
Glavni cilj programa Marco Polo II je smanjenje opterećenja cestovnog prometa i smanjenje njegovog negativnog učinka na okoliš kroz usmjeravanje prometa sa cesta na priobalnu plovidbu, željeznicu i unutarnju plovidbu.
 
Program traje od 2007. do 2013. godine s ukupnim budžetom od 450 milijuna eura za 27 država članica. Države koje nisu članice EU mogu sudjelovati u programu sklapanjem Memoranduma o razumijevanju s EZ i uplatom troškova osiguranja. Na taj način omogućilo se je sudjelovanje i Norveške, Islanda i Lihtenštajna. Republika Hrvatska je 1. listopada 2008. potpisala Memorandum s Europskom komisijom te se je formalnom ratifikacijom u Hrvatskom saboru omogućilo sudjelovanje i svih gospodarskih subjekata iz Republike Hrvatske u programu.
 
Sudjelovanje u programu podrazumijeva prijavu projektnih prijedloga sukladno zadanoj proceduri izrade projektne dokumentacije, s time da se pozivi na dostavu projektnih prijedloga objavljuju jednom godišnje. Upravo je u tijeku natječaj za 2009. godinu koji se zatvara 8. svibnja. Raspoloživi iznos programa na ovom pozivu je 62 milijuna eura za subvencioniranje svih odobrenih projekata.
 
Program podupire projekte na međunarodnim prometnim dionicama, što znači da projekte mogu prijavljivati konzorciji sastavljeni od najmanje dva ili više subjekta, osnovana u najmanje dvije različite države članice ili jedne države članice i jedne bliske treće zemlje.
 
 
Program podržava pet vrsta aktivnosti:
 
1. aktivnosti izmjene modaliteta transporta (modal shift actions) podrazumijeva svaku aktivnost koja direktno, mjerljivo i brzo preusmjerava teretni transport sa ceste na SSS, željeznicu, unutarnje plovne putove, ili kombinaciju transportnih modaliteta pri čemu su cestovna putovanja što kraća, pod uvjetom da ona nije katalizatorska aktivnost. To uključuje, gdje je moguće, aktivnosti kod kojih je izmjena modaliteta rezultat razvoja već postojećih usluga.
· novi ili značajno izmijenjen postojeći servis
· sufinanciranje u iznosu od 2 € za 500 tkm prebačenih
· minimalni iznos subvencije 0,5 mil. € (najmanje 250 mil. tkm prebačeno po ugovoru)
· maksimalno se sufinancira 35 % projekta
· trajanje projekta do 3 godine
· obvezan izostanak utjecaja na konkurenciju
· održivost servisa po isteku financiranja
 
2. katalizatorske aktivnosti (catalyst actions) se odnose na svaku inovativnu aktivnost s ciljem savladavanja značajnih strukturalnih barijera u teretnom prijevozu u Europskoj zajednici koje opstruiraju efikasno funkcioniranje tržišta, kompetitivnost SSS-a, željeznice, unutarnje plovidbe, i/ili efikasnosti transportnih lanaca koji ove transportne modalitete koriste, uključujući i modifikaciju ili izgradnju sporedne infrastrukture
· mjerljivi parametar nije modalno prebacivanje već smanjenje zagušenja prometa
· npr. uspostava "motorways of the sea" na one-stop shop principu
· minimalni iznos subvencije 2 mil. €
· maksimalno se sufinancira 35 % projekta
· trajanje projekta do 5 godina
· obvezan izostanak utjecaja na konkurenciju
· održivost servisa po isteku financiranja
 
3. morske autoceste (motorwaysoftheseaaction) se odnosi na svaku inovativnu aktivnost koja preusmjerava teretni promet sa ceste na SSS, ili kombinaciju SSS-a s ostalim modalitetima transporta pri čemu se cesta koristi minimalno. Aktivnosti ove vrste mogu uključivati modifikaciju ili izgradnju sporedne infrastrukture neophodne za implementaciju intermodalnih pomorskih transportnih usluga visoke frekvencije i obima. Pri tome se preferira korištenje ekološki prihvatljivih transportnih modela kao što su unutarnja plovidba i željeznica za prijevoz u unutrašnjosti i integrirane usluge od vrata-do vrata.
· sufinanciranje u iznosu od 2 € za 500 tkm prebačenih
· minimalni iznos subvencije 2,5 mil. € (najmanje 1.250 mil. tkm prebačeno po ugovoru)
· maksimalno se sufinancira 35 % projekta
· trajanje projekta do 5 godine
· obvezan izostanak utjecaja na konkurenciju
· održivost servisa po isteku financiranja
 
4. aktivnosti izbjegavanja cestovnog preopterećenja (trafficavoidanceaction) uključuju inovativne aktivnosti koje integriraju transport u proizvodnu logistiku kako bi se izbjegla velika količina cestovnog transporta, da pri tome nema štetnog utjecaja na proizvodne kapacitete i radnu snagu. Aktivnosti ove vrste mogu uključivati modifikaciju ili izgradnju sporedne infrastrukture i opreme.
· stvarno, mjerljivo i održivo smanjenje cestovnog prometa za bar 10 % tereta
· sufinanciranje u iznosu od 2 € za 500 tkm (ili 25 vozila po km)
· minimalni iznos subvencije 1 mil. € (najmanje 500 mil. tkm ili 25 mil. vozila po km po ugovoru)
· maksimalno se sufinancira 35 % projekta
· trajanje projekta do 5 godine
· obvezan izostanak utjecaja na konkurenciju
· održivost servisa po isteku financiranja
 
5. zajedničke obrazovne aktivnosti (common learning actions) kojima je cilj unapređivanje znanja na području logistike teretnog prijevoza te poticanje međusobne suradnje.
· maksimalno se sufinancira 50 % projekta
· minimalni iznos subvencije 0,25 mil. €
· trajanje projekta do 2 godine
· obvezan izostanak utjecaja na konkurenciju
· distribucija rezultata
 

Na razini Europske komisije program koordinira Glavna uprava za energetiku i promet (DG-TREN), a u Hrvatskoj je za pristupanje programu i njegovu provedbu zaduženo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.
 
Hrvatska udruga za promicanje međuobalnog prometnog povezivanja (SPC Croatia) kao koordinator projekata www.shortsea.hr pruža pomoć svim gospodarstvenicima bilo informacijom ili aktivnim sudjelovanjem u pripremi projektne dokumentacije. Slobodno nas kontaktirajte na telefon 051 344 252 ili putem emaila zgaljic@shortsea.hr.
Podrobnije informacije o programu moguće je naći na internet stranici >>> Marco Polo II