IPA

 
Instrument pretpristupne pomoći IPA (Instrument for Pre-Accession assistance) je novi, instrument pretpristupne pomoći za razdoblje 2007. – 2013., koji zamjenjuje dosadašnje programe CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD.

Program IPA uspostavljen je Uredbom Vijeća EU br. 1085/2006, a njegova financijska vrijednost za sedmogodišnje razdoblje iznosi 11,468 milijardi eura.
 
Dana 12. lipnja 2007. donesena je Uredba komisije br. 718/2007 o provedbi Uredbe Vijeća EU o uspostavi programa IPA.

Osnovni ciljevi programa IPA su pomoć državama kandidatkinjama (Hrvatska, Makedonija i Turska) i državama potencijalnim kandidatkinjama (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija) u njihovom usklađivanju i provedbi  pravne stečevine EU te priprema za korištenje Strukturnih fondova.
 
Program IPA sastoji se od sljedećih pet sastavnica:
1.       Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija
Naziv projekta
Institucija nositelj
IPA iznos u EUR
Nacionalno sufinanciranje u EUR
Ukupno
u EUR
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
1.857.000
343.000
2.200.000

2.       Prekogranična suradnja
3.       Regionalni razvoj
4.       Razvoj ljudskih potencijala
5.       Ruralni razvoj
 
Republika Hrvatska je korisnica svih komponenata programa IPA, i to od 2007. do trenutka stupanja u članstvo EU. U razdoblju od 2007. do 2012. u sklopu programa IPA za Hrvatsku je osiguran iznos od 910,20 milijuna eura (izvor www.strategija.hr).
 
Za sveukupnu koordinaciju programa IPA u Republici Hrvatskoj zadužen je Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije (SDURF), a za sveukupno financijsko upravljanje Ministarstvo financija.
 
 
VAŽNIJI DOKUMENTI >>>
 


OPERATIVNI PROGRAM ZA PROMET >>>


NATJEČAJI: