Predstavljena Strategija prelaska s analognog na digitalno emitiranje televizijskog programa

ZAGREB, 31.07.2008.

Vlada Republike Hrvatske na svojoj je 38. sjednici, održanoj 31. srpnja 2008. godine, donijela Strategiju prelaska s analognog na digitalno emitiranje televizijskih programa u Republici Hrvatskoj, kao jednu od provedbenih mjera iz Nacionalnog programa Republike Hrvatske za pristupanje Europskoj uniji za 2008. godinu (III. kvartal).

Ovu je Strategiju izradila Radna skupina za pripremu uvođenja i primjene DVB tehnologije i usluga u RH, osnovana pri Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, u radu koje su aktivno sudjelovali predstavnici: Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva kulture, Središnjeg državnog ureda za e-Hrvatsku, Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, Agencije za elektroničke medije, Odašiljača i veza d.o.o., Hrvatske radiotelevizije, nacionalnih komercijalnih televizija NOVA TV d.d. i RTL Hrvatska d.o.o., Nacionalne udruge televizija, Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) i neovisnih stručnjaka (članovi radne skupine za pregovore s EU).

U izradi prijedloga Strategije pomoć je pružena i u okviru Projekta PHARE 2005 - "Potpora razvoju strategije uvođenja usluga digitalne zemaljske televizije u Hrvatskoj", koji je trajao od siječnja do svibnja 2008. godine, uz sudjelovanje konzultanata EU.

Svrha Strategije je osigurati svim hrvatskim građanima, krajnjim korisnicima usluga digitalne televizije, kao i hrvatskom gospodarstvu u cjelini, široke mogućnosti korištenja svih prednosti naprednih digitalnih radiodifuzijskih usluga i tehnologija, osobito u području novih i inovativnih programskih sadržaja, namijenjenih ponajprije informiranju, izobrazbi i zabavi.

Osnovna je zadaća Strategije utvrđivanje temeljnih strateških odrednica za uvođenje usluga digitalne zemaljske televizije u Republici Hrvatskoj, čime se slijedi i preporuka Europske komisije o potpunom prelasku s analogne na digitalnu televiziju do početka 2012. godine (ili ranije).

Glavni strateški cilj je dovršiti potpuni prelazak s analognog na digitalno zemaljsko emitiranje televizijskih programa najkasnije do 31. prosinca 2010. godine, što znači da se od 1. siječnja 2011. godine u cijelosti gasi analogna televizija u Hrvatskoj, i to prije roka utvrđenog u preporuci Europske komisije.

Temeljne prednosti digitalne televizije (u odnosu na analognu):

  • znatno povećanje broja TV programa – 4-5 TV programa standardne kakvoće (SDTV) u svakom od raspoloživih 8 multipleksa (višeprogramskih kanala), što otvara mogućnosti velikog broja novih, dodatnih televizijskih i radijskih sadržaja, 
  • znatno bolja kakvoća TV slike - čišća i oštrija slika, bez višestrukih slika, interferencija te drugih smetnja i pogrješaka u prijamu (osobito u rubnom i obalnom području, gdje postoje smetnje zbog emitiranja programa iz susjednih država), 
  • mogućnost prijenosa slike u širokom formatu (16:9), kao kod filmova u kinima, 
  • visoka kakvoća zvuka, 
  • mogućnost televizije visoke kakvoće (HDTV), sa zamjetnim poboljšanjem detalja u prikazanoj slici, 
  • mogućnost usluga pokretne televizije (DVB-H) na pokretnim telefonima i drugim vrstama pokretnih video i multimedijskih uređaja, 
  • poboljšanja TV programa (npr. dodatni kutovi kamere na sportskim natjecanjima, i druge dodatne informacije o programu), 
  • elektronički programski vodiči (EPG) - usavršeni digitalni teletekst te napredne mogućnosti pretraživanja i identifikacije TV emisija, 
  • interaktivne televizijske usluge - internetske usluge, elektronička trgovina, elektroničko bankarstvo, e-usluge javne uprave, interaktivne igre i kvizovi, elektroničko glasovanje i dr.

Akcijski plan prelaska na digitalnu televiziju provest će se po fazama, postupno kroz 9 tzv. "digitalnih regija" koje obuhvaćaju pojedine županije, tj. skupine županija, uz uvjet pokrivanja od najmanje 95% od približno 1.480.000 hrvatskih kućanstava, i to: Istra, Hrvatsko Primorje i Dalmacija - početak digitalne TV od 1. siječnja 2009. (prestanak analogne TV 1. srpnja 2009., a za Splitsko-dalmatinsku županiju 1. siječnja 2010.; Istočna Slavonija i Baranja, Sjeverozapadna Hrvatska, Karlovac, Gorski Kotar i Lika - početak digitalne TV od 1. ožujka 2009. (prestanak analogne TV 1. rujna 2009.); Zapadna Slavonija, Grad Zagreb i Središnja Hrvatska - početak digitalne TV od 1. srpnja 2009. (prestanak analogne TV za Zapadnu Slavoniju 1. siječnja 2010., a za Grad Zagreb i Središnju Hrvatsku 1. lipnja 2010.).

Precizirane su mjere i aktivnosti svih nadležnih institucija (HAKOM, HRT, komercijalni TV nakladnici, mrežni operator (OiV), Središnji državni ured za e-Hrvatsku), kao i rokovi za njihovu provedbu - za praćenje i usklađivanje mjera i aktivnosti zaduženi su MMPI i Ministarstvo kulture, prema svojem djelokrugu.

Plan provedbe promidžbene kampanje usmjeren je na: informiranje javnosti o prelasku na digitalnu TV; izobrazbu građana o prednostima digitalne TV; osiguravanje informacija i pomoći građanima u procesu prelaska. Središnji državni ured za e-Hrvatsku prati i usklađuje mjere i aktivnosti te priprema i podnosi Vladi RH polugodišnja izvješća o provedbi Strategije.

Prigodom kupnje digitalnih TV prijamnika građanima će se dodijeliti novčana potpora (u vidu kupona - vaučera), u skladu s načelima transparentnosti, nediskriminacije i tehnološke neutralnosti. Sredstva za tu namjenu bit će osigurana iz viška sredstava HAKOM-a te iz državnog proračuna RH u sljedećih nekoliko godina, prema dinamici pokrivanja pojedinih regija.

Vlada Republike Hrvatske također je donijela Odluku o početku digitalnog emitiranja i prestanku analognog emitiranja televizijskih programa u Republici Hrvatskoj, kojom se utvrđuje prestanak zemaljskog emitiranja TV programa nakladnika elektroničkih medija u analognoj tehnologiji najkasnije s danom 31. prosinca 2010. godine, te slijedom toga određuje početak emitiranja navedenih TV programa isključivo u digitalnoj tehnologiji od 1. siječnja 2011. godine.