Lučke kapetanije

Odaberite lučku kapetaniju na karti ili prvom izborniku, a nakon toga birajte lučke ispostave u drugom izbornikuPrikaži
Rijeka

Lučke kapetanije obavljaju poslove nadzora plovidbe u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, poslove traganja i spašavanja ljudskih života i imovine na moru, inspekcijske poslove sigurnosti plovidbe, inspekcijski nadzor nad pomorskim dobrom, poslove upisa i brisanja brodova, te vođenja upisnika brodova, poslove utvrđivanja sposobnosti za plovidbu, baždarenje brodica, poslove upisa i brisanja brodica te vođenja očevidnika brodica, poslove izdavanja pomorskih knjižica, poslove utvrđivanja stručne osposobljenosti pomoraca za stjecanje zvanja u pomorstvu, izdavanje i vođenje očevidnika izdanih ovlaštenja za obavljanje službe na brodovima te druge upravne, stručne i tehničke poslove sigurnosti plovidbe na moru prema posebnom zakonu i drugim propisima.

Zakon o lučkim kapetanijama (NN 124/97)

lučke kapetanije na Jadranu


TABLICA - IBAN i SWIFT KODOVI PO ŽUPANIJAMA - pomoću kojih strani državljani mogu uplatiti naknadu za upotrebu pomorskog dobra
 (.xlsx)


lučka kapetanija *

lučki kapetan

načelnik Odjela za inspekcijske poslove

pomorski promet 00 - 24

telefon/fax

Pula
52100 Pula,
Riva 18

Lucio Toffetti, v.d.

inspektor:
Dolores Brenko Škerjanec
tel. 052 535 881

načelnik:
Lucio Toffetti
tel/fax
052 222 037
tel.
052 535 870

052 535 877
052 535 888

Rijeka
51000 Rijeka,
Senjsko pristanište 3

Darko Glažar


načelnik:
Ivica Grbčić
tel. 051 212 474
fax. 051 212 696

načelnik:
Edo Kovačević
tel.
051 214 031

fax.
051 313 265

051 211 422
051 211 537

Senj
53270 Senj,
Obala kralja Zvonimira 12

Siniša Orlić

inspektor:
Neven Tomljenović
tel. 053 881 301

načelnik:
Vladimir Biondić v.d.
tel.
053 881 301

053 881 301
053 884 128

Zadar
23000 Zadar,
Liburnska obala 8

Alen Rukavina

inspektor:
Boris Medić
tel. 023 254 886

načelnik:
Denis Livljanić
tel.
023 254 880

fax.
023 254 876

023 254 888
023 250 235

Šibenik
22000 Šibenik,
Obala Franje Tuđmana 8

Robert Baljkas

inspektor:
Ivana Skorić
tel. 022 217 217

načelnik:
-
tel.
022 217 214

fax.
022 212 626

022 217 217
022 217 378

Split
21000 Split,
Obala Lazareta 1, p.p. 317

Davor Vidan

inspektor:
Ivan Paušić
tel. 021 302 409

načelnik:
Ivica Vuletić
tel.
021 362 436

fax.
021 346 555

021 302 400
021 361 298

Ploče
20340 Ploče,
Trg kralja Tomislava 24

Ivo Matković

inspektor:
Toni Grgić
tel. 020 670 506

načelnik:
Dubravko Paskojević v.d.
tel.
020 679 008
020 670 206

020 679 008
020 678 621

Dubrovnik
20000 Dubrovnik,
Obala Stjepana Radića 37

Mato Kekez 

načelnik:
Nikola Beusan
tel. 020 418 984

p.o. načelnik:
Baldo Tomašević v.d.
tel/fax.
020 418 989
020 419 211

020 418 988
tel/fax.
020 418 987
020 418 989

* za popis lučkih ispostava kliknite na ime grada