Vlada RH: Usvojen prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana Odbora na Konačni prijedlog Zakona o željeznici

ZAGREB, 21.03.2019.
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana Odbora na Konačni prijedlog Zakona o željeznici.

Naime, na sjednici Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora održanoj 13. ožujka 2019. godine podnesen je amandman na Konačni prijedlog Zakona o željeznici kojim se traži brisanje stavka 8. u članku 10. predmetnoga Zakona.

Ovim se amandmanom briše suvišan i neprimjeren izričaj u kojem se ističe da odredbe zakona kojima se određuje odgovornost upravitelja infrastrukture ne utječu na pojedina prava i ograničavanje prava Republici Hrvatskoj da donosi odluke o razvoju i financiranju željezničke infrastrukture, kao niti na njenu nadležnost u vezi s financiranjem željezničke infrastrukture i naknadama za njezino korištenje.

Brisanje ovoga stavka ne utječe na normativni dio predloženoga Zakona.