Vlada RH: Usvojen prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Godišnji program rada Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2019. godinu

ZAGREB, 15.03.2019.
Na današnjoj je sjednici Vlade usvojen prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Godišnji program rada Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) za 2019. godinu.

Godišnji program rada sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama donosi Vijeće Agencije uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Programom se utvrđuju ciljevi i zadaće HAKOM-a u obavljanju regulatornih i drugih poslova propisanih Zakonom o elektroničkim komunikacijama, Zakonom o poštanskim uslugama i Zakonom o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu.

Ovogodišnji Program rada obuhvaća područja regulacije tržišta elektroničkih komunikacija, poštanskih i željezničkih usluga, upravljanja ograničenim dobrima, zaštite korisnika usluga i putnika, inspekcijskog nadzora, HAKOM-a kao Nositelja Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa te ostale aktivnosti Agencije, kao što je područje e-Agencije, suradnja tj. razvoj kompetencija i ljudskih potencijala.

S tim u vezi istaknimo kako će HAKOM i u 2019. godini nastaviti sa aktivnostima unaprjeđenja vlastitih sposobnosti kao neovisna nacionalna regulatorna agencija za mrežne djelatnosti.