Poziv za iskazivanje interesa za članstvo u Forumu dionika za Projekt izrade Studije utjecaja na okoliš i projektne dokumentacije za unapređenje uvjeta plovidbe na dionici rijeke Save Jaruge-Novi Grad (rkm. 300 do rkm. 329)


Predviđeno trajanje Projekta je do prosinca 2020. godine. Rad Foruma odvijati će se kroz sastanke koji će se organizirati u ključnim fazama Projekta. U svim fazama  članovima će biti dostupne sve relevantne informacije. Članovi Foruma snose vlastite troškove sudjelovanja u radu Foruma.
 
Pozivamo nevladine udruge, organizacije civilnog društva, gospodarske udruge i tijela regionalne i lokalne samouprave da iskažu interes za članstvo u Forumu dionika slanjem e-maila s popunjenim prijavnim obrascem (u privitku), najkasnije do 29.3.2019. godine na adresu elektroničke pošte Ministarstva mora, prometa i infrastrukture: