Vlada RH: Usvojene Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja cestovno-nautičke benzinske stanice Blatine i promjeni granice pomorskog dobra radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste DC100

ZAGREB, 08.03.2019.
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluke u svrhu realizacije projekta građenja i rekonstrukcije lošinjske dionice državne ceste DC100, odnosno izgradnje i gospodarskog korištenja benzinske stanice Blatine.

Naime, zahvat rekonstrukcije dionice državne ceste DC100 ulazi u dio površine katastarskih čestica koje su u zemljišnim knjigama upisane kao pomorsko dobro.

Slijedom navedenog, Vlada RH donosi Odluku o promjeni granica pomorskog dobra radi građenja,  rekonstrukcije i održavanja državne ceste DC100 na dionici Osor – Nerezine i Odluku o izmjeni i dopunama Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja cestovno – nautičke benzinske stanice Blatine (pod koncesijom društva Tifon).

Ovim se Odlukama smanjuje obuhvat pomorskog dobra u kopnenom dijelu, u korist državne ceste, a proširuje u morskom, i to radi osiguranja sigurnog pristajanja plovila koja se opskrbljuju gorivom.

Donošenje ovih odluka samo je nastavak ranije započetih aktivnosti Vlade RH vezano uz projekt rekonstrukcije i obnove državne ceste DC100.