Vlada RH: Usvojen prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Hramina

ZAGREB, 08.03.2019.
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Hramina.

Usvajanjem ove Odluke produžuje se rok ovlašteniku koncesije za investicijsko ulaganje za dodatnih 36 mjeseci (do 04.08.2022.) te rok za dostavu uporabne dozvole za novoizgrađeni dio luke, dok se naknada za koncesiju, koju ovlaštenik koncesije plaća, u ovom slučaju, ne mijenja.

Naime, Odlukom Vlade RH iz 2016. godine izmijenjen je i proširen obuhvat lučkog područja na ukupno 110.812 m, s time da je ovlaštenik koncesije bio dužan uložiti sveukupno 10 milijuna kuna kao investicijsko ulaganje, u roku od 36 mjeseci od dana zaključenja Dodatka broj 3 Ugovora o koncesiji. No, kako su u međuvremenu unutar obuhvata koncesije marine Hramina utvrđene katastarske čestice koje su greškom ostale upisane kao javno dobro, došlo je do zaustavljanja postupka izdavanja građevinske dozvole, tj. usporavanja investicije.

S obzirom da kašnjenja u realizaciji ovoga projekta nisu posljedica nečinjenja ovlaštenika koncesije već rezultat objektivnih prilika i okolnosti, Vlada RH donošenjem ove Odluke dodatno produžuje rok za projekt dogradnje luke Hramina.