Vlada RH: Usvojen Nacrt konačnog prijedloga Zakona o željeznici (EU)

ZAGREB, 28.02.2019.
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila konačni prijedlog Zakona o željeznici (EU).

Riječ je, podsjetimo, o nomotehnički dorađenom tekstu Zakona iz prvog čitanja, kojim se hrvatsko zakonodavstvo usklađuje s pravnom stečevinom Europske unije.

Konačni prijedlog Zakona uređuje pitanja upravljanja željezničkom infrastrukturom, izdavanja i ukidanja dozvola, neovisnosti upravitelja infrastrukture i željezničkih prijevoznika, željezničke usluge i naknade, pravni status željezničke infrastrukture, te ne-diskriminirajući pristup željezničkoj infrastrukturi i željezničkim uslugama.

Zbog potrebe fiskalne konsolidacije prijedlog Zakona uređuje i pitanja naknada za financiranje željezničke infrastrukture (po naplaćenoj trošarini za energente), dok su neke od značajki usvojenog zakonskog prijedloga i liberalizacija tržišta pružanja usluga željezničkog prijevoza putnika, uvođenje javnog nadmetanja za dodjelu ugovora o javnim uslugama u željezničkom prometu (PSO ugovori) te povjeravanje poslova inspekcijskog nadzora nadležnom regulatornom tijelu (HAKOM).

Slijedom svega navedenog, sa ciljem dugoročnog planiranja željeznice, Vlada Republike Hrvatske planira donijeti nacionalnu strategiju razvoja željezničkog sustava, nacionalni plan razvoja željezničke infrastrukture te nacionalni plan upravljanja željezničkom infrastrukturom i razvoja usluga željezničkog prijevoza.

Za provođenje ovoga Zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u Državnom proračunu.