Vlada RH: Usvojen Nacrt prijedloga Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 2017/352 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2017. o uspostavi okvira za pružanje lučkih usluga i zajedničkih pravila o financijskoj transparentnosti luka

ZAGREB, 28.02.2019.
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Nacrt prijedloga Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 2017/352 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2017. godine o uspostavi okvira za pružanje lučkih usluga i zajedničkih pravila o financijskoj transparentnosti luka.

Ovaj Zakon stvara pretpostavke za ispravnu i učinkovitu provedbu Uredbe kojom se na razini Europske unije želi uspostaviti jedinstveni zakonodavni okvir u području financiranja i naplaćivanja lučkih usluga.

Naime, usvojeni zakonski prijedlog utvrđuje nadležno tijelo (ministarstvo nadležno za poslove pomorstva), propisuje prekršajne odredbe za kršenje Uredbe te utvrđuje postupak za rješavanje pritužbi i žalbi. Nadalje, uređuje način provedbe savjetovanja s korisnicima luka i drugim dionicima, te utvrđuje način objave odluka lučkih upravljačkih tijela.

Istaknimo kako Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2017. godine obuhvaća sve morske luke transeuropske prometne mreže (u Republici Hrvatskoj luke Rijeka, Pula, Šibenik, Zadar, Split, Dubrovnik i Ploče), a primjenjuje se na pružanje različitih kategorija lučkih usluga kao što su opskrba gorivom, rukovanje teretom, vezivanje, putničke usluge, peljarenje, tegljenje i dr. Izravna primjena Uredbe u svim državama članicama počinje od 24. ožujka 2019. godine.

Zaključimo kako za provedbu ovoga Zakona nisu potrebna dodatna financijska sredstva iz Državnog proračuna.