Vlada RH: Usvojen prijedlog Odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja kalifornijske pastrve na području Velebitskog kanala

ZAGREB, 21.02.2019.
Na današnjoj je sjednici Vlade usvojena Odluka kojom se trgovačkom društvu NORDIC FISH d.o.o. iz Zadra daje ovlaštenje za gospodarsko korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja kalifornijske pastrve na području Velebitskog kanala.

Visina ponuđenog iznosa stalnog dijela koncesijske naknade iznosi 0,5 kuna po m2 zauzetog pomorskog dobra, odnosno 45.000,00 kuna godišnje, dok ponuđeni apsolutni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade, za cijelo vrijeme trajanja koncesije iznosi cca 3,5 milijuna kuna.

Koncesija se dodjeljuje za dva uzgojna polja (lokacije ispred uvala Porat-Lukovo Šugarje i Jablanac, te uvale Burnjača) ukupne površine 90.000 m²  i to na vremensko razdoblje od 20 godina. Na navedenim će poljima Ovlaštenik koncesije moći uzgajati do 2.000 tona kalifornijske pastrve godišnje.

Istaknimo kako ukupna planirana investicijska ulaganja na pomorskome dobru iznose 21,7 milijuna kuna, a uključuju između ostalog, i nova zapošljavanja.