Bureau Veritasu ovlaštenje za statutarnu certifikaciju brodova u međunarodnoj plovidbi

ZAGREB, 13.02.2019.
U srijedu, 13. veljače 2019. godine, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je, u skladu s odredbama Pomorskog zakonika, Pravilnika o priznatim organizacijama te Uredbe EK br. 391/2009 o zajedničkim pravilima i normama za organizacije koje obavljaju pregled i nadzor brodova, potpisalo ugovor sa klasifikacijskom organizacijom Bureau Veritas.

Potpisanim Ugovorom Bureau Veritas se ovlašćuje za obavljanje poslova statutarne certifikacije pomorskih brodova hrvatske državne pripadnosti. Dano ovlaštenje odnosi se isključivo na certifikaciju brodova u međunarodnoj plovidbi, odnosno, brodova koji podliježu konvencijama Međunarodne pomorske organizacije i Međunarodne organizacije rada.

Podsjetimo, Bureau Veritas je članica Međunarodnog udruženja klasifikacijskih društva, International Association of Classification Societies (IACS) i priznata organizacija Europske unije sukladno Uredbi Komisije br. 391/2009.

Potpisivanjem ovog Ugovora realizirane su obveze Hrvatske sukladno Direktivi 2009/21/EZ o ispunjavanju zahtjeva države zastave, a ujedno je ostvaren i korak u realizaciji Strategije pomorskog razvitka Republike Hrvatske koji se odnosi na konkurentnost hrvatske flote na svjetskom tržištu.