Vlada RH: Usvojen prijedlog Odluke o davanju odobrenja na Godišnji program rada Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2019. godinu

ZAGREB, 14.02.2019.
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila prijedlog Odluke o davanju odobrenja na Godišnji program rada Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2019. godinu.

Godišnjim programom rada utvrđuju se osnovne težišne aktivnosti Agencije u 2019. godini.

Tako će i tijekom ove godine aktivnosti nacionalne agencije biti usmjerene na daljnje unaprjeđivanje standarda sigurnosti i zaštite civilnog zračnog prometa u Republici Hrvatskoj.

Nastavit će se i sa sustavnim provođenjem nadzora sigurnosti i zaštite civilnog zračnog prometa, uključujući certificiranje i licenciranje zrakoplovnih subjekata sa ciljem udovoljavanja zahtjevima za obavljanje zračnog prijevoza i drugih djelatnosti u zračnom prometu.

Agencija će obavljati i druge poslove iz svoje nadležnosti poput izrade nacrta prijedloga podzakonskih akata, odobravanja letova, vođenja Hrvatskog registra civilnih zrakoplova te rješavanja pritužbi za zaštitu prava putnika.

Za ovu su godinu predviđene i tri standardizacijske inspekcije EASA-e kojima će se procijeniti sposobnost Agencije za obavljanje poslova nadzora sigurnosti civilnog zračnog prometa, a očekuje se i inspekcija Europske komisije u jednoj od zračnih luka u Republici Hrvatskoj.

U cilju daljnjeg unaprjeđenja rada i razvoja djelatnosti, Agencija će i u 2019. godini nastaviti s provedbom razvojnih projekata, uključujući Projekt rekonstrukcije i sanacije poslovne zgrade, Projekt EMPIC, te projekt uključivanja u sustav e-Građani.

Dodajmo ovome, kako su za obavljanje i razvoj djelatnosti Agencije u ovogodišnjem Državnom proračunu planirana financijska sredstva u iznosu od 130.110.000 kuna.