Vlada RH: Usvojen prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o izmjenama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije

ZAGREB, 14.02.2019.
Na današnjoj je sjednici Vlade usvojen prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o izmjenama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije.

Usvajanjem ove Odluke daje se suglasnost na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije kojom se proširuje obuhvat lučkog područja luke Vrbnik, na način da joj se dodaje bazen Sv. Marak.

U luci otvorenoj za javni promet Vrbnik - bazen Sv. Marak biti će ukupno sedamnaest (17) komunalnih vezova te još sedamnaest (17)  nautičkih vezova koji su u naravi sidrište i mogu se koristiti samo u ljetnim mjesecima.

Donošenje ove Odluke neće utjecati na Državni proračun Republike Hrvatske.