Vlada RH: Usvojena Odluka o davanju ovlaštenja za potpisivanje Ugovora o davanju suglasnosti za refinanciranje i Izravnog sporazuma u odnosu na Ugovor o koncesiji za izgradnju i upravljanje Zračnom lukom Zagreb

ZAGREB, 20.12.2018.
Na današnjoj je sjednici Vlade usvojena Odluka kojom se ministru mora, prometa i infrastrukture daje ovlaštenje za potpisivanje Ugovora o davanju suglasnosti za refinanciranje i Izravnog sporazuma u odnosu na Ugovor o koncesiji za izgradnju i upravljanje Zračnom lukom Zagreb, te drugih akata predviđenih ugovorom o davanju suglasnosti za refinanciranje.

Naime, Koncesionar zračne luke (Međunarodna zračna luka Zagreb d.d.) ne smije bez prethodne suglasnosti Davatelja koncesije (Republika Hrvatska) izmijeniti, dopuniti ili prenijeti Ugovor o financiranju tj. sklopiti bilo kakav ugovor ili sporazum o refinanciranju.

Pritom davatelj Koncesije ima pravo na 33 posto udjela u bilo kojoj dobiti od refinanciranja, a koja proizlazi iz refinanciranja, bilo kojeg duga iz Ugovora o financiranju.

U konkretnom slučaju riječ je o ukupno sedam milijuna eura koliko će temeljem Ugovora o koncesiji pripasti Davatelju koncesije.

Prvi se dio iznosa (četiri milijuna Eura) u Državni proračun planira uplatiti odmah, i to pri prvom povlačenju kreditnog zaduženja. I preostali će se dio iznosa (tri milijuna Eura) uplatiti u Državni proračun, s time da će njegova namjena i dinamika biti utvrđena posebnim aktom Davatelja koncesije.

Istaknimo kako se novim  refinanciranjem mijenjaju zajmodavci, smanjuje razina kamata/marži (za gotovo 4 posto), ograničava razina zaduženja (na iznos od 195 milijuna Eura) te produžuje dospijeće zajma (do 2033. godine).

Refinanciranjem se istodobno osiguravaju i dodatne financijske mogućnosti za Zračnu luku Franjo Tuđman.

Zaključimo kako će dobit od refinanciranja Davatelj koncesije ostvariti odmah nakon sklapanja navedenih akata dok će Koncesionar istu realizirati tek kroz cjelokupnu otplatu zajma.