9,5 milijuna kuna za dogradnju luke Cres

CRES, 11.10.2007.

Pomoćnik ministra za otoke Josip Borić, gradonačelnik Cresa Gaetano Negovetić i ravnatelj Lučke uprave Cres Anđelko Petrinić potpisali su danas u Gradskom poglavarstvu Grada Cresa 'Sporazum o sufinanciranju dogradnje postojećeg mula u luci Cres'.

Riječ je o projektu u visini od 9,5 milijuna kuna u kojem će Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka sudjelovati sa 7 milijuna kuna, Lučka uprava s 2 milijuna kuna i Grad Cres s 500.000 kuna.

Dogradnja postojećeg mula u luci Cres omogućit će bolje uvjete pristajanja, pogotovo za veće brodove i kruzere.

Uz dogradnju trajektnog pristaništa u luci Merag koji je otvoren u srpnju ove godine, dogradnjom mula u luci Cres te proširenjem luke Porozina koje je planirano u narednoj godini, u potpunosti će biti riješeno prometno povezivanje otoka Cresa s kopnom.