Državna tajnica Nikolina Brnjac održala sastanak sa predstavnicima Ministarstva unutarnjih poslova na temu 'Sigurnost prometa na cestama'

ZAGREB, 13.12.2018.
Državna tajnica za promet, Nikolina Brnjac i ravnatelj policije, Nikola Milina sa suradnicima danas su u službenim prostorijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture održali sastanak u cilju dogovora o međuresorskoj suradnji, u području sigurnosti prometa na cestama.

Zajednička suradnja dva ministarstva obuhvatit će i aktivnosti s ciljem poboljšanja stanja i određivanja Nacionalne kontakt - točke za suradnju s Europskim koordinatorom za sigurnost prometa na cestama, u okviru Platforme za investiranje u siguran promet koja će biti objavljena do kraja 2018. godine.

Dogovoreno da će za početak kao nacionalne kontakt - točke biti po jedna osoba iz Ministarstva mora prometa i infrastrukture i Ministarstva unutarnjih poslova.