Vlada RH: Usvojen Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

ZAGREB, 05.12.2018.
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda, s Nacrtom konačnog prijedloga Zakona.

Naime, sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 02. kolovoza 2018. godine predviđen je prestanak rada Agencije za vodne putove, s danom 1. siječnja 2019. godine.

Slijedom navedenog, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture pristupilo je izradi Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda kojim je spomenuta  Agencija osnovana.

Donošenjem ovog Zakona navedena Agencija prestaje s radom, a njezine poslove i zadaće preuzima resorno Ministarstvo.

Usvajanje Zakona prvenstveno je uvjetovano potrebom bržeg, promptnijeg i efikasnijeg obavljanja poslova iz djelatnosti Agencije, čime će se postići veća racionalnost i učinkovitost u radu, te uštede troškova koje će rezultirati financijskim rasterećenjem Državnog proračuna.

Donošenjem Zakona uskladit će se postojeći zakonodavni okvir sa Zaključkom Vlade te izvršiti brisanje Agencije iz sudskog registra.

Predmetni će se Zakon u Hrvatski sabor uputiti na donošenje po hitnom postupku, a kako bi se osigurao nastavak daljnjeg nesmetanog obavljanja poslova iz djelatnosti Agencije te otklonila mogućnost nastanka pravne nesigurnosti do koje bi moglo doći u trenutku prestanka rada Agencije.