Vlada RH: Usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – Brodogradilišta Split

ZAGREB, 30.11.2018.
Na današnjoj je sjednici Vlade usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – Brodogradilišta Split.

Odlukom se zbog statusnih promjena mijenja naziv ovlaštenika koncesije iz Brodosplit – brodogradilište d.o.o. u „Brodograđevna industrija Split d.d.“.

Usklađuje se i površina pomorskog dobra danog u koncesiju tako da ista nakon nove izmjere umjesto dosadašnjih 785.868, 00 m2 iznosi 765.265,00 m² ili 20.603 m² manje od površine iz osnovne Odluke.