Vlada RH: Usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - Brodogradilišta specijalnih objekata Split

ZAGREB, 30.11.2018.
Na današnjoj je sjednici Vlade usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - Brodogradilišta specijalnih objekata Split.

Odlukom se usklađuje površina pomorskog dobra koja je ovlašteniku koncesije  Društvu Brodosplit – Brodogradilište specijalnih objekata d.o.o dana u koncesiju na razdoblje od 32 godine.

Naime, površina pomorskog dobra - lučkog područja luke posebne namjene koja u osnovnoj Odluci iznosi 57.181,00 m², novom je izmjerom povećana za 121 m² na ukupno 57.302,00 m².

Izmjenom obuhvata lučkog područja mijenja se i iznos stalnog dijela koncesijske naknade.

Zaključno, Odlukom se usklađuje i način obračuna promjenjivog dijela koncesijske naknade s odredbama Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru.