Kontakti

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Adresa: Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
Centrala: 01 6169 111
OIB: 22874515170
MB: 3277097
Radno vrijeme sa strankama: pon-pet 9.00 - 16.00 sati
Pisarnica: tel. 01 6169 115, 01 6169 116
 
Informacije o pravu na oslobađanje od plaćanja cestarine (svakim radnim danom od 12.00 do 14,00 sati)
tel. 01 6169 445

Dodjela licenci za međunarodni cestovni prijevoz tereta
tel. 01 6169 114, 01 6169 450
fax. 01 6169 081
ivan.coric@mmpi.hr, kresimir.braovac@mmpi.hr

Dodjela licenci za međunarodni cestovni prijevoz putnika
tel. 01 6169 083
fax. 01 6169 081
jure.lovric@mmpi.hr

Informacije o polaganju ispita za voditelje brodica A i B kategorije te dopunskog ispita iz pomorske radiotelefonije RTF
tel. 01 6169 159, 01 6169 041, 01 6169 250
davor.cicko@pomorstvo.hr, igor.balent@pomorstvo.hr, zvjezdana.buric@pomorstvo.hr

Izdavanje svjedodžbi za pomorce i informacije o polaganju ispita za voditelja brodice C kategorije
tel. 01 6169 158
nevenka.coso@pomorstvo.hr

Naknade za korištenje objekata sigurnosti plovidbe i naknade za upotrebu pomorskog dobra
Tel: 01 6169 433; 01 6169 456
Fax: 01 6169 084
prigovor@pomorstvo.hr

Upiti građana
info@mmpi.hr

Prijava nepravilnosti u korištenju EU sredstava
tel: 01 3783 950
fax: 01 3783 901
nepravilnosti.eu@mmpi.hr

Pritužbe na rad lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanija
prituzbe@pomorstvo.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka
tel: 01 6169 093
mail: katarina.mustafagic@mmpi.hr
 
Kabinet ministra
Oleg Butković, ministar

Ksenija Bertić, tajnik Kabineta ministra
ksenija.bertic@mmpi.hr
 
Dunja Staničić, tajnica ministra
tel. 01 3784 520, 01 3784 502 
fax. 01 3784 550, 01 3784 580

Jasminka Vuksan, tajnica ministra
jasna.vuksan@mmpi.hr
tel. 01 3784 520, 01 3784 502
fax. 01 3784 550, 01 3784 580

Maja Markovčić Kostelac, državna tajnica za more
Danijela Ljubenjak, tajnica
drzavna.tajnica@mmpi.hr
tel. 01 6169 090; fax. 01 6195 940

Nikolina Brnjac, državna tajnica za promet
Ana Galić, tajnica
tel. 01 3784 522; 01 3784 550
fax: 01 6196 476
drzavna.tajnica-promet@mmpi.hr
ana.galic@mmpi.hr

Tomislav Mihotić, državni tajnik za infrastrukturu
Marina Šamec, tajnica
tel. 01 3784 570;
marina.samec@mmpi.hr

Ana Matijašević, glasnogovornica
tel. 01 3784 525
fax. 01 3784 521
ana.matijasevic@mmpi.hr
 
Novinarski upiti
press@mmpi.hr
tel. 01 3784 594; 01 3784 521

Glavno tajništvo
Dražen Ivanušec, glavni tajnik Ministarstva
Željka Uzun, tajnica
tel. 01 6169 150; fax. 01 6196 473
 
Sektor za ljudske potencijale i upravljanje imovinom i pomoćno-tehničkim poslovima
tel. 01 6169 150; fax. 01 6196 473
 
Sektor za javnu nabavu, informatiku, komunikacije i informacijsku sigurnost
tel. 01 6169 150; fax. 01 6196 473
 
Uprava pomorstva
Anđelko Petrinić, pomoćnik ministra
andelko.petrinic@pomorstvo.hr
tel. 01 6169 070; fax. 01 6195 956

Sektor za pomorsko dobro, morske luke i koncesije
tel. 01 6169 131; fax. 01 6169 047

Sektor pomorskog gospodarstva, pravnih, međunarodnih i EU poslova u pomorstvu
tel. 01 6169 070; fax. 01 6195 956

Sektor unutarnje plovidbe
tel. 01 6169 013; fax. 01 6196 505

Uprava sigurnosti plovidbe
Kap. Siniša Orlić, pomoćnik ministra
sinisa.orlic@pomorstvo.hr
Zvjezdana Burić, tajnica
tel. 01 6169 250; fax. 01 6169 069

Sektor za inspekcijske poslove i tehničke standarde
tel. 01 6169 138; fax. 01 6169 069

Sektor za nadzor i upravljanje pomorskim prometom, traganje i spašavanje i zaštitu mora
tel. 01 6169 027; fax. 01 6169 069

Sektor upravnih i stručno - tehničkih poslova
tel. 01 6169 106; fax. 01 6169 069

Uprava za cestovnu i željezničku infrastrukturu
Alen Gospočić, pomoćnik ministra
alen.gospocic@mmpi.hr
-, tajnica
 
tel. 01 3784 543; fax. 01 3784 591

Sektor cestovnog prometa
tel. 01 6169 050; fax. 01 6195 941

Sektor željezničkog prometa i žičara
tel. 01 6169 080; fax. 01 6196 477

Sektor za cestovnu i željezničku infrastrukturu
tel. 01 6169 010; fax. 01 6169 121

Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte
Jure Šarić, pomoćnik ministra
Sandra Grivić Vojnović, tajnica
tel. 01 6169 060 ; fax. 01 6196 393

Sektor zračnog prometa
tel. 01 6169 060; fax. 01 6196 393

Sektor elektroničkih komunikacija i pošte
el-kom@mmpi.hr
tel. 01 6169 110; fax. 01 6196 662

Uprava kopnenog prometa i inspekcije
Mario Madunić, pomoćnik ministra
mario.madunic@mmpi.hr
Snježana Vincek Skrbinac, tajnica
snjezana.vincek@mmpi.hr
tel. 01 6169 160; fax. 01 6169 161

Sektor inspekcije sigurnosti cestovnog prometa
tel. 01 6169 160; fax. 01 6169 161

Sektor inspekcije sigurnosti cesta, žičara, pravnih poslova i logistike
tel. 01 6169 423; fax. 01 6169 161

Uprava za strateško planiranje i EU fondove
Josip Bilaver, pomoćnik ministra
josip.bilaver@mmpi.hr  

-,tajnica
 
Upiti za vezani za EU fondove iz područja prometa:
fondovi@mmpi.hr

tel. 01 3783 970; fax. 01 3783 901
 
Uprava za proračun i financije
-,
Josipa Vukasović, tajnica
tel. 01 3783 986; fax. 01 3783 989
Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole
tel. 01 3783 986; fax. 01 3783 989
 
Sektor za financijsko računovodstvene poslove, projektno financiranje i potpore
tel. 01 3783 986; fax. 01 3783 989

Samostalna služba za odnose s javnošću
David Radas, voditelj

novinarski upiti: press@mmpi.hr
upiti građana: info@mmpi.hr
tel. 01 3784 594; fax. 01 3784 521
 
Samostalna služba za europske poslove
Josipa Božinović, voditeljica
tel. 01 6169 426; fax. 01 6169 313
Odjel za EU legislativu u donošenju
tel. 01 6169 426; fax. 01 6169 313
 
Odjel za provođenje EU legislative
tel. 01 6169 426; fax. 01 6169 313

Samostalna služba za unutarnju reviziju
Damir Ćurić, voditelj
damir.curic@mmpi.hr
tel. 01 3783 930; fax. 01 3783 999