Vlada RH: Usvojena Odluka o davanju suglasnosti društvu Croatia Airlines d.d. za kratkoročno kreditno zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d.

ZAGREB, 31.10.2018.
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku kojom se društvu Croatia Airlines d.d. daje suglasnost za kratkoročno kreditno zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., u iznosu do 20.000.000,00 kuna, radi financiranja obrtnih sredstava.

Zaduženjem će se osigurati podmirivanje kratkoročnih obveza u zimskim mjesecima, u trenutku kada je likvidnost Društva na niskoj razini. Također, izbjeći će se negativne posljedice po poslovanje samog Društva.

Odobrenje kreditnog zaduženja kao i sama isplata kredita nije uvjetovana davanjem jamstva Republike Hrvatske, dok provedba usvojene Odluke ne zahtijeva financijska sredstva iz Državnog proračuna.