Vlada: Usvojen Prijedlog zaključka u cilju realizacije Projekta rekonstrukcije državne ceste DC 105 na otoku Rabu

HVAR, 26.10.2018.
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Prijedlog zaključka u vezi s realizacijom Projekta rekonstrukcije državne ceste DC 105 na dionici Snuga – Pudarica , na otoku Rabu.

Nositelj i ovog projekta bit će  društvo Hrvatske ceste d.o.o., a svim aktivnostima vezanim za provedbu projekta koordinirat će Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Zaključkom se zadužuje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture da poduzme potrebne aktivnosti za uvrštavanje Projekta u Program građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2017. do 2020. godine.

Predmet projekta je rekonstrukcija državne ceste DC 105, dionica Snuga – Pudarica, duljine 8 km na otoku Rabu. Trasa predmetne ceste započinje na raskrižju Snuga (raskrižje državne ceste DC 105 i županijske ceste ŽC 5139) koje će biti rekonstruirano u kružno raskrižje, a završava kod Pudarice (trajektno pristanište Mišnjak) odnosno završna točka obuhvata projekta je na mjestu gdje započinje treća prometna traka za vozila na čekanju za trajekt.

Od navedenog raskrižja prema Mišnjaku promet se sada odvija kroz gusto naseljena područja Banjol i Barbat. Na tom dijelu trase obnovit će se kolnička konstrukcija  koja je u lošem stanju te će se ista proširiti kako bi se osigurala bolja preglednost i sigurnost odvijanja prometa. Duž naselja se predviđa izgradnja nogostupa i javne rasvjete te će se na nekim dijelovima uklopiti i biciklistička staza. Projektom će se urediti i autobusna stajališta, a rekonstrukcija će obuhvatiti prelaganje i zaštitu postojećih instalacija.

Ugovorena vrijednost usluge projektiranja iznosi 494.000,00 kuna bez PDV-a. Rok za izradu projektne dokumentacije je 7 mjeseci, a u isti nije uključeno trajanje upravnog postupka. Po izradi projektne dokumentacije moći će se dati realna procjena ukupno  potrebnih sredstava za provedbu ovog Projekta.

Predmetni Projekt uvršten je u Plan građenja i održavanja državnih cesta za 2018. godinu, a sredstva potrebna za izradu projektne dokumentacije osigurana su u Financijskom planu društva za 2018. godinu i projekciji plana za 2019. godinu.