Vlada RH: Usvojen Zaključak u vezi realizacije projekta rekonstrukcije križanja državne ceste DC 116 i županijske ceste ŽC 6280 na otoku Hvaru

HVAR, 26.10.2018.
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture da poduzme potrebne aktivnosti za uvrštavanje projekta  rekonstrukcije križanja državne ceste DC 116 i županijske ceste ŽC 6280 na području grada Hvara u unutarnjem dijelu otoka udaljeno oko 11 km od samog centra grada Hvara u Program građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2017. do 2020. godine.

Predmetno križanje je udaljeno od naseljenih mjesta, te nema izgrađenih objekata uz prometnicu ni potrebe za prometom pješaka, te je osnovni cilj planiranog zahvata uređenje postojećeg nepotpunog križanja kako bi se povećala protočnost, kapacitet i sigurnost svih sudionika prometa.

Ukupna procijenjena vrijednost radova iznosi oko 1,5 milijun kuna (bez PDV-a), dok bi trošak usluge stručnog nadzora iznosio oko 60.000,00 kn (bez PDV-a), te su sredstva osigurana su u projekcijama financijskog plana društva Hrvatske ceste za 2019. godinu.

Sredstva za izradu projektne dokumentacije osigurana su u financijskom planu Županijske uprave za ceste Splitsko-dalmatinske županije za 2018. godinu te u prijedlogu financijskog plana za 2019. godinu te ona iznosi 93.750,00 kn (s PDV-om), te lokacijska dozvola bi trebala biti izdana u listopadu 2018. godine, dok se ishođenje građevinske dozvole očekuje u roku od godinu dana.

Aktivnostima vezanim za provedbu ovog projekta koordinirat će Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, dok će nositelj projekta biti društvo Hrvatske ceste.